Współpraca

Współpraca rozwija i tworzy nowe możliwości.

Zachęcamy przedsiębiorców do dzielenia się doświadczeniem z naszymi słuchaczami wchodzącymi na rynek pracy. Chcemy przyczynić się do tworzenia sieci współpracy osób, organizacji i przedsiębiorstw w celu realizacji wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności
i rozwoju.

Zapraszamy do współpracy:

  • jednostki  samorządu lokalnego,
  • instytucje sytemu oświaty,
  • organy porządku publicznego,
  • instytucje pomocy społecznej,
  • instytucje kulturalne,
  • kluby sportowe,
  • przedsiębiorstwa,
  • organizacje pozarządowe,
  • uczelnie wyższe.
Facebook