Statut

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie

Tekst ujednolicony na dzień 15 stycznia 2023 r.
Statut Szkoły zmieniony Uchwałą Rady Pedagogicznej CKU z dnia 15 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Statutu
STATUT CKU w Lublinie styczeń 2023

Tekst ujednolicony na dzień 25 października 2022 r.
Statut XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zmieniony Uchwałą Rady Pedagogicznej CKU z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Statutu
STATUT XXVI LO w Lublinie_październik 2022

Tekst ujednolicony na dzień 25 października 2022 r.
Statut Szkoły Policealnej nr 13 zmieniony Uchwałą Rady Pedagogicznej CKU z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Statutu
Statut Szkoły Policealnej nr 13 w Lublinie_październik 2022

Facebook