Sekretariat

Przyjęcia interesantów w sekretariacie:
poniedziałek – piątek: 900 – 1400
sobota, niedziela: 900 – 1400 (z wyjątkiem wakacji i świąt)  

Kontakt:
tel. 81 744 15 39
e-mail: poczta@cku.lublin.eu

 • Sprawy, które można załatwić w sekretariacie:
  Zapisy do:
  – XXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
  – Szkoły Policealnej nr 13,
  – na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;
 • Składanie deklaracji maturalnych;
 • Składanie deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • Wydawanie legitymacji;
 • Przyjmowanie wniosków o zaświadczenie do ZUS-u, MOPR-u i innych instytucji;
 • Wydawanie zaświadczeń;
 • Wydawanie duplikatów świadectw i odpisu dokumentacji.

W celu uzyskania duplikatu należy dokonać wpłaty 26 złotych (za duplikat świadectwa) lub 9 zł (za duplikat legitymacji szkolnej) za każdy egzemplarz duplikatu na konto bankowe CKU w Lublinie:

Centrum Kształcenia Ustawicznego, 20-337 Lublin, ul. Pogodna 52, numer konta: 08 1240 1503 1111 0010 0172 2560.

W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko oraz nazwę dokumentu, którego dotyczy opłata.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

Wniosek o wydanie odpisu dokumentacji
 

 

Facebook