Rekrutacja

Składanie dokumentów:

Sekretariat
poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00
sobota – niedziela (z wyjątkiem wakacji i świąt): 9.00 – 14.00

Kontakt:
tel. 81 744 15 39
e-mail: poczta@cku.lublin.eu

WNIOSKI REKRUTACYJNE DO LICEUM I SZKOŁY POLICEALNEJ:
Wniosek-o-przyjęcie-LICEUM_POLICEALNA_DOCX
Wniosek-o-przyjęcie-LICEUM_POLICEALNA_PDF

WNIOSKI REKRUTACYJNE NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
DEKLARACJA-kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-PDF
DEKLARACJA-kwalifikacyjny-kurs-zawodowy-DOCX

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Aby zapisać się do szkoły należy:

  • dostarczyć do sekretariatu niezbędne dokumenty

    KROK 1  

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

  • dowód osobisty,
  • oryginał świadectwa ze szkoły niższego szczebla (nie jest wymagane przy kwalifikacyjnych kursach zawodowych)

    KROK 2  

ZLÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW

  • oryginał świadectwa ze szkoły niższego szczebla,
  • wypełniony wniosek rekrutacyjny.

     KROK 3  

JESTEŚ SŁUCHACZEM CKU W LUBLINIE

ZASADY REKRUTACJI

Do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci szkół dających wykształcenie średnie.

Z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą skorzystać osoby, które ukończyły 16 lat. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

Podstawą przyjęcia na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych są:

  • ostatnie świadectwa szkolne potwierdzające ukończenie semestru programowo niższego,
  • świadectwo (zaświadczenie) wydane przez szkołę za granicą i ostatnie świadectwo szkolne wydane w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej,
  • pozytywne wyniki egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej niż wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.

Facebook