Nauczyciele

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie

Lp. Nauczyciel e-mail   Nauczane przedmioty
1 Banaszkiewicz Tomasz

tomasz.banaszkiewicz@cku.lublin.eu

biologia
2 Ciężak Iwona

iwona.ciezak@cku.lublin.eu 

język polski
3 Ciężka Krystyna

krystyna.ciezka@cku.lublin.eu

fizyka
4 Czarnecka Jolanta

 jolanta.czarnecka@cku.lublin.eu

przedmioty zawodowe
5 Dąbrówka Andrzej

andrzej.dabrowka@cku.lublin.eu

przedmioty zawodowe
6 Fatyga Agnieszka  agnieszka.fatyga@cku.lublin.eu historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo
7 Gronczewska Sylwia sylwia.gronczewska-jablonska@cku.lublin.eu  język angielski
8 Iżycka-Gajo Marzena marzena.izycka-gajo@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
9 Kowalczyk Dorota  dorota.kowalczyk@cku.lublin.eu język polski
10 Krogulska Anna anna.krogulska@cku.lublin.eu geografia
11 Krzemińska-Borowiec Patrycja patrycja.krzeminska-borowiec@cku.lublin.eu język angielski
12 Krzyszczak Jacek jacek.krzyszczak@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
13 Kukiełka Dariusz dariusz.kukielka@cku.lublin.eu historia, historia i społeczeństwo
14 Łukasik Jolanta  jolanta.lukasik@cku.lublin.eu matematyka
15 Łukasik Magdalena magdalena.lukasik@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
16 Majewska Elżbieta elzbieta.majewska@cku.lublin.eu biologia, chemia
17 Marczyński Krzysztof krzysztof.marczynski@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
18 Mazur Adam adam.mazur@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
19 Mazur Anna anna.mazur@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
20 Mirosław Magdalena  magdalena.miroslaw@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
21 Mozel-Paździor Dorota  dorota.mozel-pazdzior@cku.lublin.eu biologia,
podstawy przedsiębiorczości
22 Oleksiejczuk Anna anna.oleksiejczuk@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
23 Pawluczuk Beata beata.pawluczuk@cku.lublin.eu matematyka, przedmioty zawodowe
24 Rowiński Paweł pawel.rowinski@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
25 Ruman-Kołodyńska Anna anna.ruman-kolodynska@cku.lublin.eu język polski
26 Sierkowski Mirosław miroslaw.sierkowski@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
27 Smaga Joachim  joachim.smaga@cku.lublin.eu informatyka, przedmioty zawodowe
28 Smyk Agnieszka  agnieszka.smyk@cku.lublin.eu matematyka,
informatyka
29 Szczęsna Renata renata.szczesna@cku.lublin.eu geografia
30 Szwaczko Marcin marcin.szwaczko@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
31 Szyszko Wojciech wojciech.szyszko@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
32 Walczak Agnieszka   agnieszka.walczak@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
33 Wiejak Elżbieta elzbieta.wiejak@cku.lublin.eu biblioteka
34 Woźniak Anna anna.wozniak@cku.lublin.eu język rosyjski
35 Woś Izabela izabela.wos@cku.lublin.eu przedmioty zawodowe
36 Wójtowicz Szymon szymon.wojtowicz@cku.lublin.eu język angielski
37 Zaborska Anna anna.zaborska@cku.lublin.eu język niemiecki zawodowy, przedmioty zawodowe
38 Żukowska Monika  monika.zukowska@cku.lublin.eu historia,
wiedza o społeczeństwie

Facebook