Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Lublinie
ul. Pogodna 52
20-337 Lublin

tel. 81 744 15 39
fax. 81 744 15 39
e-mail: poczta@cku.lublin.eu

Dyrektor
Dariusz Kukiełka

tel. 81 744 15 39
e-mail: dariusz.kukielka@cku.lublin.eu

Wicedyrektor
Elżbieta Majewska

tel. 81 744 15 39
e-mail: elzbieta.majewska@cku.lublin.eu

Wicedyrektor
Anna Ruman-Kołodyńska

tel. 81 744 15 39
e-mail: anna.ruman-kolodynska@cku.lublin.eu

Kierownik szkolenia praktycznego:
Magdalena Łukasik
tel. 81 744 02 27
e-mail: magdalena.lukasik@cku.lublin.eu

Godziny konsultacji kierownika szkolenia praktycznego:
wtorek: 8.00 – 15.00

środa: 10.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

sobota: 8.00 – 15.00

Kierownik gospodarczy:
Lilla Ziółkowska
tel. 81 744 02 27
e-mail: lilla.ziolkowska@cku.lublin.eu

Księgowość:
Olga Sprysak
tel. 81 744 87 59, 81 744 15 39
e-mail: olga.sprysak@cku.lublin.eu

Kadry:
Piotr Nurzyński
tel. 81 744 15 39
e-mail: piotr.nurzynski@cku.lublin.eu

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: cku2@iod.lublin.eu

budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Facebook