Doradztwo zawodowe

Usługa ta skierowana jest do słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie, którzy chcą poznać swój potencjał i możliwości rozwoju zawodowego.

Cel doradztwa zawodowego

Oprócz informacji dotyczących możliwości podnoszenia czy też zmiany kwalifikacji zawodowych podczas spotkania osoba otrzyma fachową pomoc w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej, w poszukiwaniu źródeł i sposobów pozyskiwania dotacji na swoje  projekty.  Nauczy się skutecznie zarządzać swoją karierą i zaplanować kierunek własnego rozwoju zawodowego, pozna swoje silne i słabe strony, oraz zasady budowy swojego  wizerunek na rynku pracy.

      ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!      

Etapy rozmowy doradczej:

 • zdefiniowanie problemu przez klienta,
 • określenie celu porady z punktu widzenia klienta i doradcy,
 • zawarcie umowy doradczej,
 • analiza deficytu informacji,
 • faza diagnostyczna,
 • wypracowanie alternatyw postępowania,
 • sformułowanie indywidualnego planu działania.

Korzyści dla uczestnika

Podczas rozmowy indywidualnej można:

 • określić osobiste preferencje i predyspozycje zawodowe za pomocą testów psychologicznych,
 • odkryć własne talenty, możliwości i cechy osobowości,
 • opracować indywidualny plan rozwoju zawodowego,
 • sporządzić dokumenty aplikacyjne,
 • dostosować życiorys zawodowy (CV) do wymagań rynku,
 • uzyskać pomoc w redagowaniu listu motywacyjnego,
 • przygotować się do rozmowy z pracodawcą,
 • uzyskać wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery, w szukaniu zatrudnienia,
 • uzyskać informacje o założeniu własnej firmy oraz źródłach dofinansowań związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.

Kontakt w sprawie terminu spotkania:
Magdalena Łukasik tel. 81 744 02 27

Facebook