Biblioteka

Biblioteka CKU składa się z 3 części:

 1. Wypożyczalni, w której książki można wypożyczać w poniedziałek, wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę (księgozbiór liczy ponad 14 tys. książek, w tym podręczniki).
 2. Czytelni, w której są warunki do cichej pracy.
 3. Multimedialnego Centrum Informatycznego, które zostało wyposażone w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do sieci internetowej.

Główne cele pracy biblioteki to:

 1. Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów na dalszym etapie edukacji.
 2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji metodycznych.
 3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych szkoły.
 4. Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru.
 5. Rozwijanie kreatywności słuchaczy.

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie

 1. Z księgozbioru biblioteki CKU w Lublinie mogą korzystać wszyscy słuchacze i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza.
 4. Zapis czytelnika do biblioteki może być dokonany wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji słuchacza.
 5. Słuchacz może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.
 6. Gdy książka jest potrzebna na dłuższy okres, termin jej zwrotu należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 7. Czytelnik zobowiązany jest szanować wypożyczone książki.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą pozycję
  lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism słuchacz może korzystać tylko na miejscu w czytelni.

Facebook