Wyjazd dydaktyczny Koła Naukowego Ekonomistów do stolicy

W dniu 9 czerwca 2023 r. słuchacze kierunków technik administracji i technik rachunkowości skupieni w KNE oraz ich opiekunowie uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym do Warszawy. Jego pierwszym etapem była wizyta studyjna w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie zapoznali się ze specyfiką działalności Szkoły, która podlega bezpośrednio Prezesowi RM.

Przy ulicy Wiejskiej nasi słuchacze w towarzystwie przedstawicieli posłów zwiedzali Parlament. We wszechnicy sejmowej wzięli udział w ciekawej dyskusji dotyczącej funkcjonowania władzy ustawodawczej. W godzinach popołudniowych mogli podziwiać Bibliotekę UW, która należy do najciekawszych współczesnych budynków Warszawy. Na terenie nowej biblioteki zostały założone wysmakowane estetyczne ogrody. Nadrzeczna promenada, czyli bulwary wiślane, stały się świetnym miejscem na krótki relaks dla naszej delegacji. W godzinach wieczornych słuchacze obejrzeli w Teatrze Kamienica pełną humoru i dystansu do rzeczywistości komedię „Wariatkowo Sp. z o.o.” w reżyserii Emiliana Kamińskiego.