Udział słuchaczy CKU w obchodach Dnia Archiwisty

6 Paź Brak komentarzy Admin Aktualności, Galerie zdjęć

W dniu 29 września 2023 r. Dyrektor CKU P. Dariusz Kukiełka oraz P. Magdalena Mirosław wraz ze słuchaczami kierunku Technik Archiwista wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Archiwisty zorganizowanym przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Święto to zostało ustanowione przez NDAP w 2019 r.  i ma na celu podkreślić funkcje archiwów i ważną rolę archiwistów we współczesnym świecie. Tematy poruszane przez prelegentów dotyczył m.in. porządkowania akt, ich technicznego zabezpieczania oraz postępowania w przypadku niefortunnych wydarzeń. Po części seminaryjnej, która odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, słuchacze wzięli udział w wycieczce po Archiwum Państwowym w Lublinie. Uroczystości odbywały się pod hasłem „Co gryzie archiwistę zakładowego?