Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy SPL.04 Organizacja transportu

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik logistyk.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

SPL.04. Organizacja transportu

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 2 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi;
  • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie;
  • organizowania przewozów osób w komunikacji publicznej i opracowywania rozkładów jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej;
  • organizowania recyklingu odpadów.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in. w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, na stanowiskach specjalisty do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, transportu wewnętrznego, pakowania i opakowań, przesyłek.

Po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. oraz SPL.04. uczestnik kursu uzyskuje dyplom zawodowy Technik logistyk.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej.