Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik reklamy.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 2 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowania kampanii reklamowej,
  • organizowania sprzedaży reklamowej,
  • realizowania kampanii reklamowej,
  • badania przekazu reklamowego.

Zajęcia zarówno teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem urządzeń drukujących, oprogramowaniem stosowanym w projektowaniu graficznym usług reklamowych.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in.: w agencjach reklamowych, działach marketingu, promocji, agencjach prasowych.

Kursant po potwierdzeniu kwalifikacji PGF.07. oraz PGF.08. może uzyskać dyplom zawodowy Technik reklamy.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej.