Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik ekonomista.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 3 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, wyposażonej w pakiet programów biurowych, pakiety programów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony m.in. w:

  • działach finansowo-księgowych,
  • urzędach skarbowych,
  • podmiotach gospodarczych,
  • firmach ubezpieczeniowych,
  • bankach.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: EKA.04. i EKA.05. uczestnik kursu uzyskuje dyplom zawodowy Technik ekonomista.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej.