Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy AUD.05 Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia w zawodzie Technik fotografii i multimediów.

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: jeden semestr

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizacji planu zdjęciowego;
  • rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
  • wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony m. in. laboratoriach fotograficznych, wydawnictwach i drukarniach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, w agencjach prasowych jako fotoreporter, wydawnictwach gazet i czasopism. Fototechnik może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych.

Kursant może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: AUD.02. oraz AUD.05. uczestnik kursu uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej w zawodzie Technik fotografii i multimediów. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.