Rekrutacja na kierunek technik administracji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik administracji w Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2023 r.

System kształcenia

 • zaoczny
 • czas trwania nauki: 2 lata
 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności

 • wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
 • udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
 • kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
 • sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
 • udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
 • prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
 • sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
 • przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Możliwości zatrudnienia

Swój zawód wykonuje w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwach,
 • organizacjach społecznych

Po potwierdzeniu kwalifikacji: EKA.01.  słuchacz uzyskuje dyplom zawodowy Technik administracji. Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.