Rekrutacja na kierunek INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik informatyk.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Zajęcia rozpoczynamy we września 2023 r.

Liczba kursantów: 25
Cykl kształcenia: 2 semestry
Forma kształcenia: zaoczna

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi;
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych;
c) programowania, aplikacji internetowych;
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie informatyka są szerokie, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu, m.in.:

  • punkty serwisowe;
  • sklepy i hurtownie komputerowe;
  • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
  • firmy zajmujące się eksploatacją sprzętu komputerowego;
  • instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
  • firmy zajmujące się administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: INF.02. i INF.03. słuchacz uzyskuje dyplom zawodowy Technik informatyk.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma certyfikat kwalifikacji zawodowej.