Rekrutacja do liceum dla dorosłych – wrzesień 2023

Zapraszamy do zapoznania się ofertą kształcenia w semestrze jesiennym 2022/2023.

XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie

FORMA STACJONARNA
zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu
(poniedziałek, wtorek, czwartek);
Rekrutujemy na semestry:
1, 3, 5, 7 
(4-letnie LO)

FORMA ZAOCZNA
zajęcia odbywają się w formie zjazdów 2 razy w miesiącu
(sobota, niedziela);
Rekrutujemy na semestry:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(4-letnie LO)

Oferujemy:

  • przyjęcie kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia do klasy II LO dla dorosłych;
  • możliwość przyjęcia do liceum po ukończeniu 16 roku życia (jeśli sytuacja życiowa lub zdrowotna uniemożliwia kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży);
  • darmowe materiały edukacyjne;
  • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
  • ogrodzony parking dla zmotoryzowanych.