Aktualności

Mikołajki 2015

Św. Mikołaj jest jedną z najciekawszych postaci w hagiografii. Urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców. Po ich śmierci chętnie dzielił się odziedziczonym majątkiem z potrzebującymi. Został wybrany na biskupa Miry. Życzliwość wiernych zdobył dzięki troskliwości o ich potrzeby materialne. Zmarł 6 grudnia

Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2015 r. słuchacze naszej szkoły zorganizowali dla grona pedagogicznego uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawicielki Samorządu Szkolnego podziękowały nauczycielom za trud wkładany w proces dydaktyczno–wychowawczy i życzyły samych sukcesów w dalszej pracy. Po części oficjalnej nauczyciele zostali zaproszeni przez słuchaczy do wspólnych gier i zabaw.

Facebook