Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12 października 2023 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Przedstawiciele Samorządu Słuchaczy podziękowali kadrze nauczycielskiej za trud ich codziennej pracy. 
Następnie miały miejsce gry o charakterze integracyjnym – słuchacze mieli możliwość wykazania się wiedzą o działalności i funkcjonowaniu szkoły.